KABLE SPECJALNE I TESTERY KABLI

KABLE SPECJALNE
Firma KOLT od ponad 10 lat produkuje kable specjalne oraz pulpity sterowania do systemów kierowania ogniem, takich jak: MERIDA, DRAWA, DRAWA T. Kable produkowane są przy wykorzystaniu technologii DR-25 amerykańskiej firmy RAYCHEM, która pozwala na wytwarzanie wiązek kabli transmisyjnych, stanowiących system nerwowy praktycznie wszystkich procesów decyzyjnych i przemysłowych, mogących pracować w praktycznie każdych warunkach mechaniczno-klimatycznych. Technologia ta spełnia wymagania przemysłu branży "S" i norm WPN 84.
Kable specjalne wytwarzane przez KOLT przeznaczone są do zastosowań militarnych, ze szczególnym uwzględnieniem sprzętu wojsk pancernych i rakietowych oraz lotnictwa (systemy WOPK).

KABLE SPECJALNE:

 • posiadają podwyższone parametry wytrzymałościowe
  i temperaturowe;
 • przeznaczone są do pracy w ciężkich warunkach zewnętrznych:
  od -40°C do +80°C;
 • są odporne na zginanie i całkowicie hermetyczne;
 • wykonane są z najlepszych materiałów;
 • są testowane komputerowo i elektrycznie:
 • na zgodność połączeń;
 • na wytrzymałość prądową;
 • na wytrzymałość napięciową;
 • na przebicie izolacji.

Na wiązki kabli stosuje się szeroki asortyment przewodów typu Raychem Spec 55 o przekroju znamionowym żył od 0,12 do 4 mm2.
Kable oprawiane są wtyczkami typu 2RM, 2RMD, SzR, SzP z króćcami prostymi lub kolankowymi oraz w razie potrzeby najnowocześniejszymi złączami firm Raychem Amphenol, Canon, AMP i innych.
W celu zabezpieczenia wtyczek i uchwytów kablowych przed działaniem wilgoci oraz wstrząsami, w warunkach zmiennych temperatur, stosuje się uszczelnianie. Rolę uszczelniacza spełnia tu kauczuk silikonowy typu POLASTOSIL M-60 oraz specjalne kleje.
Firma produkuje również kable mające zastosowanie w automatyce przemysłowej i urządzeniach komputerowych.

TESTERY KABLI
KOLT opracował rodzinę automatycznych testerów kabli służących do testowania:
- zgodności połączeń w kablu z tabelą połączeń;
- rezystancji izolacji pomiędzy przewodami kabla, obudową złącza i ekranem;
- odporności izolacji przewodów oraz kabla na przebicie napięciowe w zakresie do 1kV DC (630 AC);
- pewności połączeń lutowanych i zaciskanych (eliminacja "zimnych lutów").
i kontroli jakości kabli.
Jednym z wdrożonych do produkcji seryjnej testerów jest tester kabli TPK. Jest to proste w obsłudze i bezpieczne w użytkowaniu urządzenie przeznaczone do kontroli połączeń elektrycznych w kablach. Tester TPK znacznie skraca czas sprawdzania i serwisowania kabli różnych typów, a także umożliwia szybkie określenie wszelkich zmian połączeń kabli badanych w stosunku do zapisanych w pamięci testera. Jest on urządzeniem bardzo przydatnym w procesie produkcji kabli, kontroli jakości oraz w punktach naprawy i serwisu.
BUDOWA TESTERA:
Tester składa się z 16-bitowego komputera, monitora monochromatycznego, klawiatury, drukarki umożliwiającej wydruk wszystkich danych, sondy oraz systemu złącz umożliwiających przyłączenie testowanych kabli.
Wprowadzanie i edycja danych kabli:

 • dane zapisywane są w pamięci stałej, więc nie traci się ich przy zaniku zasilania;
 • za pomocą klawiatury dane można dowolnie edytować i ponownie wprowadzać do pamięci;
 • nazwy punktów połączeniowych zależą wyłącznie od użytkownika;
 • dotykając sondą do złącza kabla można wybierać punkty brane pod uwagę przy testowaniu i określać połączenia wzorcowego kabla;
 • szybkie wprowadzenie danych wzorcowego kabla do pamięci testera, umożliwia automatyczne przeczytanie rzeczywistych połączeń wykonanego kabla wzorcowego (opcja).

Testowanie kabli:

 • testowanie wymaga wyboru tabeli połączeń kabla oraz podłączenia rzeczywistego kabla do złącz testera;
 • wynik testu ukazuje się na ekranie monitora w postaci raportu z datą i czasem powstania; zawiera dane o wszystkich odstępstwach od tabeli połączeń kabla;
 • ostatnio utworzony raport może być przeglądany i wydrukowany na drukarce.

Podstawowe dane techniczne:

 • maksymalna ilość punktów połączeniowych 384
 • maksymalna ilość połączonych ze sobą punktów pomiarowych
  w kablu 128
 • maksymalna rezystancja pojedynczego połączenia w kablu 200 Omów
 • minimalna rezystancja izolacji w stosunku do innych przewodów 500 kiloOmów
 • maksymalny czas testowania 90 sek

 


        Copyright © 2005 KOLT Wszelkie prawa zastrzeżone.