LASEROWE SYMULATORY STRZELAŃ

System laserowych symulatorów strzelań LSS przeznaczony jest do dwustronnych ćwiczeń taktycznych w terenie. Wyposażeni mogą być w nie zarówno pojedynczy żołnierze, jak i stanowiska karabinów maszynowych wozów bojowych czy czołgi. Żołnierze wszystkich rodzajów wojsk ćwiczyć mogą wspólnie w warunkach maksymalnie zbliżonych do panujących na polu walki. Symulatory bezbłędnie wychwytują wszystkie niedociągnięcia zarówno ćwiczących, jak i sprzętu. Wymagają one, bowiem od celowniczych właściwego określenia odległości do celu, wyboru amunicji oraz uczą podejmowania optymalnej decyzji otwierania ognia. Podczas ćwiczeń z użyciem symulatorów ćwiczący muszą ukrywać się, maskować, wykorzystywać naturalne osłony terenowe, tak jak na prawdziwym polu walki.
Dodatkowo w system mogą być włączone elementy uzbrojenia takie jak: miny, bunkry oraz budynki, a także sprzęt szkoleniowy np. tarcze.

Nasze symulatory serii LSS2, LSS3 i LSS5 znajdują się na wyposażeniu Polskiej Armii od 1996 roku. Poszczególne LSS1 symulują strzelanie z:

  • granatnika piechoty RPG7 symulator LSS1-01;
  • kbk AK i kb Beryl symulator LSS1-02;
  • karabinu SWD symulator LSS1-03;
  • km PK symulator LSS1-04;

Każdy z powyższych symulatorów składa się z następujących jednostek funkcjonalnych:

  • nadajnika laserowego;
  • zespołu spustu;
  • zespołu odbiorczego na tors;
  • zespołu odbiorczego na hełm.

LSS2 to symulator montowany na BWP-1. Z uwagi na fakt, że działonowy nie dysponuje dalmierzem laserowym i jest skazany na wizualną ocenę odległości, symulator wymaga od załogi pojazdu najlepszego wyszkolenia. Zasięg nadajnika pokrywa się z zasięgiem zarówno armaty, jak i KM BWP-1. Symulator LSS2 skutecznie odwzorowuje ogień armaty z uwzględnieniem balistyk pociskami PG-9, OG-9 oraz karabinu maszynowego.

LSS3 przeznaczony jest do zainstalowania na czołgu T-72, gdzie działonowy może ocenić odległość samodzielnie lub skorzystać z pomiaru dalmierzem laserowym TPDK i wynik pomiaru wprowadzić do symulatora. Symulator LSS3 skutecznie odwzorowuje ogień armaty z uwzględnieniem balistyk pociskami BM, BK, OF oraz karabinu maszynowego.
LSS4 jest symulatorem przeznaczonym do czołgów T-55AM. W czołgu T-55AM działonowy może ocenić parametry strzału samodzielnie lub skorzystać z SKO-MERIDA. Symulator LSS4 skutecznie odwzorowuje ogień armaty z uwzględnieniem balistyk pociskami BM, BK, OF oraz karabinu maszynowego.
LSS5 jest systemem przeznaczonym dla czołgów najnowszej generacji tj. PT-91, które wyposażone są w zintegrowane systemy kierowania ogniem DRAWA. Wszelkie poprawki naliczone przez SKO-DRAWA, system LSS5 odpracowuje automatycznie, po wprowadzeniu ich do symulatora. Symulator skutecznie odwzorowuje ogień armaty z uwzględnieniem balistyk pociskami BM, K, OF oraz karabinu maszynowego.

Każdy symulator składa się z: nadajnika mocowanego u nasady lufy armaty, detektorów odbierających strzały przeciwnika montowanych na pancerzu, monitora do komunikowania się działonowego z systemem oraz układów detekcji trafienia tj. lampy sygnalizującej i generatora dymu. Zespoły dekodera, detektorów i pilot, kompatybilne są w systemach LSS1 do LSS5. W zależności od typu symulatora uzupełnione są w odpowiednie do rodzaju wozu uchwyty mocujące, wiązki kablowe i nadajnik. Kompletny symulator, wraz z wyposażeniem, pakowany jest w skrzynie.

ZASADA DZIAŁANIA
Po wykryciu i określeniu odległości od celu załoga decyduje jakiego rodzaju amunicji użyje do zniszczenia przeciwnika. Dane o odległości i rodzaju amunicji wprowadzane są, przy pomocy monitora, do systemu i muszą być zgodne z nastawami celowników. Przy oddaniu strzału (możliwe jest użycie pocisku pozoracyjnego ISA, co zapewnia prawie stuprocentową symulację pola walki) nadajnik laserowy generuje serię impulsów laserowych (bezpiecznych dla oczu ćwiczących). Jeśli linia celowania przecina cel to strzał jest detekowany, przez symulator celu, a następnie kierowany do dekodera, gdzie następuje analiza czy użyta amunicja jest zdolna do zniszczenia trafionego wozu. Jeśli okaże się, że cel został zniszczony zapala się na nim lampa sygnalizacyjna oraz załącza się generator dymu. Wyłącza się także nadajnik laserowy. Wiązka laserowa niesie ze sobą informację identyfikującą strzelającego, co pozwala po ćwiczeniach na analizę przebiegu walki. Przy "ogłuszeniu" celu (np. w przypadku użycia amunicji typu OF lub OG-9) włącza się lampa sygnalizacyjna oraz nadajnik zostaje wyłączony na około 3 minuty. Nadajnik wyłącza się także automatycznie w przypadku zużycia całej amunicji. Ćwiczący nie może wtedy strzelać, aż do momentu ponownego zaprogramowania monitora przez kierownika ćwiczeń taktycznych.


        Copyright © 2005 KOLT Wszelkie prawa zastrzeżone.