PRZENOŚNE URZĄDZENIA KONTROLNE PROMIENIOWANIA
LASEROWEGO UK-00-00
Urządzenia kontrolne przeznaczone są do:

 • wykrywania promieniowania laserowego wysyłanego przez urządzenia laserowe;
 • określania długości emitowanej fali;
 • określania granic emisji dostępnej (GED) laserów klasy 1, 2, 3A, 3B oraz 4 (wyszczególnionych wg zagrożenia w PN-EN 60825-1).

Zadaniem UK-00-00 jest wykrycie, sygnalizacja oraz ostrzeganie o występowaniu bezpiecznego lub niebezpiecznego dla wzroku i ciała promieniowania laserowego.

ZESTAW ZNAKÓW I TAŚMY OSTRZEGAWCZEJ ORAZ METODYKA
ZABEZPIECZENIA POLIGONU LASEROWEGO (ZPL1-00-00)

służą do:

 • zabezpieczenia poligonu przed promieniowaniem laserowym;
 • zabezpieczenia poligonu, na którym używane są urządzenia
  generujące szkodliwe dla wzroku i ciała promieniowanie laserowe.

W skład ZPL1-00-00 wchodzą:

 • taśma ostrzegawcza;
 • statywy ze znakami ostrzegawczymi o przebywaniu w strefie
  promieniowania laserowego.


        Copyright © 2005 KOLT Wszelkie prawa zastrzeżone.