KOLT to prywatna, utworzona w 1989 roku firma postrzegana na rynku jako silny i doświadczony partner, skutecznie konkurujący z największymi polskimi podmiotami (szczególnie w zakresie produkcji koncesjonowanej). Spółką zarządza stabilny Zarząd, którego nowoczesne metody zarządzania oraz racjonalna i śmiała strategia rozwoju sprawiły, że firma postrzegana jest jako przedsiębiorstwo legitymujące się budzącą zaufanie marką.

KOLT posiada własną kadrę wysoko wykwalifikowanych specjalistów, a także szerokie grono współpracowników - pracowników naukowo-badawczych zatrudnionych w branżowo zbliżonych instytucjach. Współpracujemy, między innymi, z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie, Instytutem Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu, Komitetem Badań Naukowych w Warszawie. Jednocześnie jesteśmy członkiem Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju.

Przedmiotem naszej działalności jest elektronika wojskowa, technologie laserowe, projektowanie i produkcja sprzętu optoelektronicznego do zastosowań wojskowych i cywilnych oraz produkcja urządzeń ochrony środowiska. Struktura organizacyjna firmy pozwala na podejmowanie projektów o dużej złożoności i wielkości. Projektowany i wytwarzany przez firmę sprzęt produkowany jest nie tylko seryjnie, ale także stosownie do wymagań indywidualnych odbiorców. Nasze produkty, spełniają normy WT dla produkcji specjalnej oraz posiadają szereg atestów krajowych i zagranicznych.

Przez cały czas Spółka rozwija się systematycznie, opanowując nowe technologie oraz stale poszerzając i doskonaląc asortyment swoich wyrobów. W trakcie wielu lat pracy, szczególnie w zakresie sprzętu elektronicznego znajdującego się na wyposażeniu Wojska Polskiego, wnieśliśmy szereg nowych rozwiązań projektowych i technologicznych. Nowatorskie zalety rozwiązań niejednokrotnie opisywane były w fachowym czasopiśmiennictwie.
W 2003 roku otrzymaliśmy koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym na okres 50-ciu lat. Naszym celem jest stworzenie w Polsce ośrodka badawczo-produkcyjnego w zakresie "technologii specjalnych" oraz optoelektroniki w aplikacjach cywilnych i wojskowych.

        Copyright © 2005 KOLT Wszelkie prawa zastrzeżone.