SYSTEM STEROWANIA POLEM TARCZOWYM SSPTCECHY CHARAKTERYSTYCZNE SYSTEMU

 • System sterowania polem tarczowym przeznaczony jest do sterowania polem tarczowym na strzelnicach garnizonowych.
 • Zastosowany może być do sterowania polem tarczowym podczas realizacji programowych strzelań szkolnych, bojowych, specjalnych, sytuacyjnych, według warunków strzelań określonych w Programie strzelań z broni strzeleckiej. Syg.Szkol.857/2012 oraz opracowanych warunków ćwiczeń przygotowawczych.
 • Umożliwia sterowanie: na strzelnicach garnizonowych nieograniczoną liczbą celów.
 • Oprogramowanie umożliwia wariantowanie ukazywanych celów podczas strzelań bojowych.
 • Zasięg sterowania; dla wersji dla strzelnic garnizonowych – do 300m.
 • Na monitorze kierownika strzelania wyświetlane, są informacje o stanie pola tarczowego i wizualne ukazywanie trafień celów.
 • Po zakończeniu strzelania możliwe jest wydrukowanie listy strzelań z wynikami.
 • System posiada możliwość archiwizacji wyników strzelań, list strzelców, jednostek wojskowych itp.
 • System steruje automatycznie sygnalizacją ostrzegawczą i sygnalizacyjną strzelnicy
 • Na stanowiskach celów znajdują się; podnośniki, podstawy pod podnośniki, słupki podłączeniowe, lampki oświetlenia celów.
 • Podnośniki zasilane są napięciem 24VDC z małogabarytowych zasilaczy umieszczonych w schronach. Jeden zasilacz umożliwia zasilenie 4 podnośników.
 • Komunikacja od Stanowiska Dowodzenia do poszczególnych schronów odbywa się za pomocą światłowodu, natomiast od schronów do podnośników komunikację zapewniają połączenia przewodowe.

W skład kompleksowego wyposażenia Systemu Sterowania Strzelnicy wchodzą następujące urządzenia:

Ukompletowanie systemu sterowania typu SSPT:

a) Stanowisko Dowodzenia:

 • Komputer z oprogramowaniem systemowym;
 • Monitor
 • UPS;
 • Drukarka;
 • Szafa komunikacyjna Stanowiska Dowodzenia;

b) Urządzenia pola tarczowego:

 • Kabel światłowodowy od SD do schronów;
 • Szafy z modułami interfejsu komunikacyjnego i zasilaczami 24VDC umieszczonymi w schronach;
 • Przewody zasilające 24VDC od schronów do stanowisk celów;
 • Przewody komunikacyjne od schronów do stanowisk celów;
 • Podstawy pod podnośnik;
 • Lampy oświetlenia celu;
 • Słupki podłączeniowe;
 • Podnośniki typu PPL-2A/P;
 • Maszt automatyczny ze światłami (czerwonym i białym) na SD;
 • Maszt automatyczny na Linii Wyjściowej z flagą czerwoną i białą oraz światłem czerwonym;
 • Oświetlenie na rubieży końcowej.

KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE STRZELNIC

System sterowania polem tarczowym typu SSPT na stanowisku dowodzenia

System zainstalowany jest na stanowisku dowodzenia i przeznaczony do sterowania polem tarczowym i urządzeniami wykonawczymi w schronach i polu tarczowym, urządzeniami ostrzegawczymi oraz sygnalizacyjnymi.


***

Szafa sterownicza w schronie

Przeznaczona jest do komunikacji z szafą sterowniczą na SD i urządzeniami wykonawczymi na stanowiskach celów, w tym podnośnikami, lampami oświetlenia celów, światłami sygnalizacyjnymi na kulochwycie głównym. W każdym schronie instaluje się jedną szafę sterowniczą. W swoim wyposażeniu posiada interfejs komunikacyjny, zasilacze 24VDC do zasilania podnośników.

***

Szafa sterownicza na SD

Przeznaczona jest do komunikacji światłowodowej Systemu Sterowania z szafami sterowniczymi w schronach, sterowania masztami automatycznymi (na Linii Wyjściowej i SD) i sygnalizacją ostrzegawczą i informacyjną.
W swoim wyposażeniu posiada interfejsy komunikacyjne, zasilacze 12DC i 24VDC.

 

***

Podstawa pod podnośnik

Przeznaczona jest do montażu podnośnika na stanowisku celu.
Podstawa odporna jest na złe warunki atmosferyczne. Posiada dźwignię dociskową umożliwiającą stabilny montaż podnośnika, oraz zamek zabezpieczający przed odblokowaniem dźwigni mocującej podnośnik. Do podstawy zamontowana jest także lampa oświetlania celu podczas strzelań nocnych.

***

Oświetlenie celu

Stanowi element podstawy podnośnika. Zasilanie integralne 12VDC. Posiada żarówki typu LED.
Oświetlenie celu odbywa się poprzez aplikację Systemu Sterowania typu SSPT (włącza się po podniesieniu celu i wyłącza po opuszczeniu celu).

***

Maszt automatyczny montowany na Linii Wyjściowej

Maszt Sygnalizacyjny wyposażony jest w dwie flagi (białą i czerwoną) podnoszone, lub opuszczane przemiennie.
Na górnej części masztu zamontowana jest lampa z migającym światłem czerwonym. Sterowanie masztem odbywa się automatycznie poprzez SSPT.

***

Maszt automatyczny montowany na SD

Maszt wyposażony jest w dwie lampy o niezmiennym strumieniu świetlnym , w tym jedna czerwona, druga biała lub dwie lampy błyskowe, w tym jedna czerwona, druga biała.
Sterowanie światłami odbywa się automatycznie poprzez SSPT.

***

Słupek podłączeniowy

Przeznaczony jest do podłączenia okablowania sterującego i zasilającego pomiędzy schronem i podnośnikiem.
Posiada obrotową osłonę zabezpieczającą przed oddziaływaniem złych warunków atmosferycznych na złącza. Osłona posiada zamek zabezpieczający przed otwarciem.

 

 

 


 


        Copyright © 2005 KOLT Wszelkie prawa zastrzeżone.