LASEROWE URZĄDZENIA KONTROLNE
LUK-01 Laserowy Spektrofotometr Emisyjny LUK-01 przeznaczony jest do detekcji emisji jonów ziem rzadkich. Urządzenie umożliwia rejestrację emisji anty-stokesowskiej i stokesowskiej w zakresie 500 ÷ 700 nm.
Emisja anty-stokesowska wzbudzana jest diodą laserową o długości fali 980 nm, zaś emisja stokesowska przy użyciu lampy UV z końcówką światłowodową w zakresie < 400 nm.
Analiza charakterystyki spektralnej emisji dokonywana jest przy użyciu programu komputerowego. Program umożliwia również zarchiwizowanie widm badanych dokumentów i porównanie ich z wzorcami. Urządzenie wyposażone jest w:

  • diodę laserową IR z wyjściem światłowodowym o mocy 1,5 W;
  • spektrometr CCD Ocean Optics;
  • lampę deuterową UV ze światłowodem;
  • zintegrowaną głowicę pomiarową;
  • komputer;
  • zasilanie (220 ± 20)V, (50 ÷ 60) Hz

LUK-02 i LUK-03
Laserowe Spektrofotometry Emisyjne LUK-02 i LUK-03 to przyrządy mechaniczno-optyczne wykorzystujące zasadę formatowania plamki promieniowania laserowego, pod wpływem, którego następuje luminescencja pigmentu znajdującego się na sprawdzanym obiekcie. Źródłem promieniowania jest laser półprzewodnikowy.

CHARATERYSTYKA
Zastosowanie pigmentów anty-stokesowskich, na bazie związków jonów ziem rzadkich, pozwala na otrzymanie unikalnego zabezpieczenia, charakteryzowanego przez odpowiedni kod optyczny, niemożliwy do naśladowania czy podrobienia bez posiadania laboratorium, przygotowanego do wytwarzania danego pigmentu.
Moc promieniowania jest wystarczająca do wzbudzenia anty-stokesowskiej luminescencji, w obszarze od 465 do 800 nm, o intensywnościach wystarczających do wizualizacji, naniesionych na chronionym obiekcie, znaków graficznych. Zastosowany filtr, poprzez wycięcie szkodliwego dla wzroku pasma promieniowania podczerwonego, poprawia bezpieczeństwo pracy z urządzeniem.        Copyright © 2005 KOLT Wszelkie prawa zastrzeżone.