LASERY NA CIELE STAŁYM ND:YAG
Zastosowania:

 • optyka nieliniowa;
 • spektroskopia laserowa;
 • fotochemia laserowa;
 • procesy materiałowe;
 • pompowanie rezonansowe laserów;
 • komunikacja;
 • medycyna.

Lasery kompaktowe Nd:YAG, dzięki specjalnej konstrukcji rezonatora, posiadają wysoko stabilne charakterystyki. Natomiast trwałe zamocowania, niewymagającej dodatkowego justowania u użytkowania, optyki gwarantują odporność na udary mechaniczne i termiczne.
Zwiększenie bezpieczeństwa przy obsłudze laserów osiągnęliśmy dzięki eliminacji zewnętrznych połączeń wysokiego napięcia. Specjalna konstrukcja odbłyśnika w obszarze pompowania zapewnia wysoką sprawność i równomierność pompowania pręta laserowego. Urządzenie to zapewnia szybką i łatwą wymianę lampy błyskowej, bez konieczności ponownego justowania rezonatora laserowego. Lampy błyskowe są podtrzymywane cały czas w stanie wzbudzenia. Powoduje to wydzielanie z lampy energii cechującej się wysoką stabilnością, a także wpływa na znaczne przedłużenie czasu życia lampy.
W zamkniętym systemie chłodzenia stosowana jest woda dejonizowana. System zawiera pompę wodną, czujniki temperatury i ciśnienia, wymiennik ciepła woda-powietrze. Stałe filtry do oczyszczania wody gwarantują długotrwałą pracę.
Zamknięta obudowa urządzenia zabezpiecza pracujące elementy lasera przed działaniem kurzu.
Chłodzenie w systemie autonomicznym zapewnia wodno-powietrzny wymiennik ciepła. Układ laserowy kontrolowany jest przez mikroprocesor podłączony do mikrokomputera PC, co umożliwia pracę lasera z zapewnieniem kontroli jego parametrów. Użytkownik może regulować częstotliwość powtarzania impulsów, czas ich trwania oraz opóźnienie czasu włączenia przełącznika dobroci. Może również, zmieniać wielkość energii pompującej, jak również monitorować parametry lasera, takie jak: stabilność energii promieniowania podstawowej i drugiej harmonicznej, ilość błysków lampy, rozkład gęstości energii itp.
Generatory harmoniczne mogą być używane z laserami rodziny LS-21XX lub z innymi laserami użytkownika.
Harmoniczne kryształy generujące harmoniczne są cechowane na etapie produkcji, w piecach o dokładnie kontrolowanych parametrach. Precyzyjny proces orientacji krystalicznej daje możliwość łatwego i precyzyjnego dopasowanie fazowego.
Przy realizacji harmonicznych Nd:YAG używane są specjalne diachroniczne zwierciadła w celu oddzielenia wszystkich niepożądanych składników. Efektywność tej metody separacji jest wyjątkowo wysoka (> 99%). Wszystkie lasery impulsowe Nd:YAG mogą być dostarczone z generatorami harmonicznymi (HG) z przemianą częstotliwości do zakresu UV.
Lasery serii LS produkowane przez KOLT stanowią lasery Nd:YAG z przełącznikami dobroci emitujące harmoniczną podstawową 1064 nm i drugą harmoniczną 532 nm.
Podstawowe zalety laserów serii LS to:

 • prosta konstrukcja;
 • wysoka niezawodność;
 • modułowość;
 • niski koszt.

Tabela danych technicznych laserów - otwórz»


        Copyright © 2005 KOLT Wszelkie prawa zastrzeżone.