URZĄDZENIA LASEROWE - ReNOVALaseR
ReNOVALaser to wielokrotnie nagradzane w Polsce i za granicą laserowe urządzenie do renowacji zabytków z drewna, papieru, kamienia itp.. Laserowa technologia czyszczenia powierzchni zabytków jest najbardziej efektywną i bezpieczną ze wszystkich stosowanych dotychczas metod renowacji. Jest także najbardziej przyjazna dla środowiska.

ZALETY ReNOVALaser:
• przyjazny dla środowiska
Technologia laserowa nie używa wody, żrących rozpuszczalników, roztworów, ścierniw i innych chemikaliów stosowanych w technice konwencjonalnej. Tym samym nie istnieją żadne produkty wtórne, które należy dodatkowo usunąć ze środowiska albo je neutralizować. Całkowicie eliminuje niebezpieczeństwo związane z użyciem chemicznych środków czyszczenia.

• w bardzo małym stopniu wpływa na podłoże
Przewagą czyszczenia laserowego, przy odpowiednio dobranych parametrach wiązki laserowej jest fakt, że podłoże (kamienne, drewniane, metalowe i inne) nie doznaje uszczerbku w trakcie zastosowania wiązki laserowej. Konserwator ma pełną kontrolę nad grubością usuwanej warstwy. W metodach konwencjonalnych jest to często utrudnione i zależne od osobistych umiejętności konserwatora. W wyniku stosowania wszelkiego rodzaju rozpuszczalników, ścierniw, piaskowania czy uderzeń kryształkami lodu, warstwa wierzchnia zostaje zniszczona nieodwracalnie. Powierzchnia oczyszczona laserem nie wymaga polerowania.

• selektywnie usuwa warstwy z zabrudzonej powierzchni
Używając widzialnej wiązki celowniczej promienie laserowe mogą być precyzyjnie umiejscowione na dowolnej części powierzchni. Ponadto dzięki selektywnemu doborowi parametrów promieniowania laserowego dla każdej z warstw istnieje możliwość jednoczesnego usuwania różnego rodzaju warstw zanieczyszczających powierzchnię. Odpowiedni dobór długości fali oraz gęstości mocy wiązki laserowej pozwala zdjąć dowolną brudną plamę z powierzchni.

• nie uszkadza reliefu, faktury wypukło- lub płaskorzeźby po obróbce materiału
Wiązka laserowa nie wyróżnia rozwinięcia formy, a sam materiał i naniesiony na nim relief są zabezpieczone przed uszkodzeniem.

• przenośny
ReNOVALaser umożliwia doprowadzenie wiązki laserowej do dowolnego miejsca, nawet na odległość do kilkudziesięciu metrów. Jest to metoda wygodna, zwłaszcza przy operacjach renowacyjnych wykonywanych na wysokich rusztowaniach. Trzymany w ręku "skalpel operacyjny" wraz z głowicą sterującą czyni pracę bardzo łatwą i wygodną.

• bezpieczna dla zabytków
Większość powierzchni zwietrzałego materiału jest tak kruchych, delikatnych i cennych, że konwencjonalne metody czyszczenia przy ograniczonych możliwościach kontroli są nie do przyjęcia. Promieniowanie laserowe pozwala wykonać tę czynność bez obawy o stan dzieła sztuki lub architektonicznej dekoracji.

RENOWACJA ZABYTKÓW ZA POMOCĄ PROMIENIOWANIA LASEROWEGO

W atmosferze ziemskiej nieustannie wzrasta stężenie ditlenku węgla, siarki, tlenków azotu, metanu, związków chlorofluorowęglowych co stanowi narastające zagrożenie nie tylko dla człowieka, ale i dla wielowiekowych zabytków kultury materialnej. Skażona atmosfera niszczy, między innymi, strukturę kamienia. Zanieczyszczenia pochodzące z paliw kopalnianych i ich produktów, w połączeniu z cząsteczkami powietrza, tworzą na jego powierzchni czarną skorupę. W zależności od upływu czasu a także warunków lokalnych (środowisko, przepływy powietrza oraz inne zjawiska mikroklimatyczne) narastająca skorupa ma grubość od kilku mikrometrów do kilku milimetrów.
Pierwszy impuls laserowy pochłaniany jest, w zeskorupiałej warstwie, w bardzo krótkim czasie. Powoduje to gwałtowny wzrost temperatury i wytworzenie plazmy, a następnie odparowanie i ablację, czyli wyrywanie cienkiej zanieczyszczonej warstwy skorupy. Następne impulsy laserowe skierowane w to samo miejsce są odbijane dyfuzyjnie od oczyszczonego już pierwszym impulsem kamienia.
W laserowej technice czyszczenia np. kamiennych powierzchni wykorzystuje się impulsy:
ˇ długie 100 ns do 1 ms (praca lasera w tzw. generacji swobodnej);
ˇ krótkie 10 ÷ 60 ns (praca lasera z modulacją dobroci rezonatora).

PARAMETRY TECHNICZNE

 


        Copyright © 2005 KOLT Wszelkie prawa zastrzeżone.