DETEKTORY OGNIA I EKSPLOZJI
Detektory UV i UV/IR:

  • wykrywają dokładnie określone zakresy promieniowania a następnie poddają je analizie i obróbce logicznej;
  • wykonane są zgodnie z wymaganiami i potrzebami klientów zapewniając niezawodność i długi czas pracy;
  • umieszczone są w iskrobezpiecznych obudowach, odpornych na wstrząsy, wibracje, wysokie temperatury, szoki termiczne, przepięcia, korozję i wilgoć;
  • wykorzystują układy elektroniczne zapewniające szybki czas reakcji, automatyczne testowanie i dużą niezawodność.

Średni bezawaryjny czas pracy określony jest na minimum 100 000 godzin.
Detektory UV i UV/IR mają szeroki zakres zastosowań w zabezpieczaniu obiektów, w których znajdują się niebezpieczne i łatwopalne substancje, np.: benzyny, płyny hydrauliczne, farby, rozpuszczalniki, gaz naturalny, propan, acetylen, paliwo lotnicze itp.

OPTYCZNE DETEKTORY GAZÓW I OPARÓW
Detektory gazów i oparów, analizując widmowo dany obszar lub obiekt, pozwalają stwierdzić obecność gazów i płomieni w przeciągu zaledwie 5 sekund. Już przy bardzo małych stężeniach system ten pozwala na wykrywanie, pomiar i manipulowanie koncentracją gazów łatwopalnych i trujących. Na przykład bateria opto-elektroniczna SafEyeTM umożliwia wykrywanie węglowodorów, związków aromatycznych, pary wodnej, a także płomieni bądź wybuchu. System wykrywa stężenie już przy wielkościach 10 cząsteczek na milion. Pozwala również wykrywać gwałtowne zmiany stężenia i ustalać alarmy na różnych poziomach.

SYSTEM SZYBKIEGO GASZENIA POŻARÓW W POJAZDACH S.A.F.E.™
System ten został zastosowany już w ponad 50 typach pojazdów bojowych oraz w wielu typach pojazdów cywilnych i specjalnych m.in. Leonard C1, Bradley, M60, M48, AMX.
Rezultatem stosowania tego systemu jest mniejsza ilość pojazdów utraconych w warunkach bojowych, a także aktywne poprawianie bezpieczeństwa załóg obsługujących pojazdy. System wykrywa ogień w 2 milisekundy, a do całkowitego opróżnienia butli i opanowania ognia potrzebuje zaledwie 100 milisekund.
Może być stosowany w autobusach, pociągach, pojazdach przewożących substancje łatwopalne, pojazdach specjalnych oraz w innych obiektach.

TRÓJKANAŁOWY DETEKTOR OGNIA - SHARPEYE™
- MODEL IR3 20/20I

Urządzenie pracuje jednocześnie w trzech, niezależnych kanałach podczerwieni:
Kanał 1 4,2 ÷ 4,6 mm
wykrywa ogień - plik CO2
Kanał 2 4,0 ÷ 4,2 mm
eliminuje fałszywe alarmy pochodzące od źródeł wysokiej temperatury
Kanał 3 4,8 ÷ 5,2 mm
eliminuje fałszywe alarmy pochodzące od fluktuacji tła


        Copyright © 2005 KOLT Wszelkie prawa zastrzeżone.