STACJONARNY TRENAŻER STRZELECKI ST
to komputerowy system umożliwiający trening strzelecki z broni krótkiej, karabinków automatycznych i szturmowych oraz broni snajperskiej.
Dzięki systemowy ST można:

 • odbywać treningi i szkolenia strzeleckie z broni krótkiej oraz automatycznej do tarczy;
 • prowadzić strzelanie w warunkach ćwiczeń do tarczy dokładnego celowania;
 • uczyć się bądź doskonalić swoje umiejętności strzeleckie;
 • Ponad to urządzenie to wykorzystywane jest do symulowania ognia oraz urealniania oddawania strzału.

Trenażer strzelecki ST korzysta jedynie z techniki optycznej jest więc całkowicie bezpieczny zarówno dla ćwiczących, jak i dla obserwujących trening.
W trakcie analizy trafień obraz tarczy-celu można zwiększać i zmniejszać. Podstawowe funkcje programowe symulują:

 • typ broni oraz amunicji;
 • typ celu oraz jego odległość;
 • przypadkowe wystawianie tarcz;
 • przestawienie pozycji celowania oraz trafienia;
 • dźwięk celowania (generator akustyczny);
 • pozycję trafienia;
 • dźwięk wystrzału (generator akustyczny).

Wyniki treningu czyli ocenę procesu celowania, jakość odpalenia oraz szczegółową analizę powrotną można zapisać w pamięci komputera PC, a następnie poddać wnikliwej ocenie i obróbce. Wyposażenie programowe umożliwia dokładną analizę celowania oraz odpalenia. Analiza po wystrzale obejmuje:

 • powtórne celowanie;
 • przeliczanie punktów;
 • rozwój czasowy;
 • zobrazowanie kierunku i siły zerwania broni podczas strzelania;
 • archiwizację;
 • wydruk wyników.

System daje możliwość wykorzystania wielu rodzajów uzbrojenia. Egzemplarze broni specjalnie przerobione do ćwiczeń posiadają rozmiary, wagę, urządzenia celownicze oraz charakterystyki spustu takie same jak broń ostra. Typy broni przekonstruowane na potrzeby systemu ST:

 • pistolet Vpi-75;
 • pistolet P-83 Wanad;
 • karabinek szturmowy AKMS 7,62 mm;
 • karabin snajperski SWD-Dragunow;
 • ręczny granatnik przeciwpancerny RPG-7;
 • PM automat Vsa-61 Skorpion;
 • PM automat Vsa-58;
 • pistolet Vpi-82.

Broń ostra przerabiana jest na broń treningową w sposób nieodwracalny.
Dzięki wysokiej precyzji trenażer ST znajduje zastosowanie w wielu sportowych dyscyplinach strzeleckich. System ST może być używany jako stacjonarny, przenośny bądź jako cel grupowy.

* * *

STACJONARNY TRENAŻER STRZELECKI UNIST
to urządzenie treningowe do strzelania z broni ręcznej do wyświetlanych celów, które zostało skonstruowane na podstawie wymagań policji oraz armii do trenowania z miejsca na cele rzutowane przez wideoprojektor.
UNIST wykorzystywany jest do:

 • trenowania strzelania bojowego z pistoletów, rewolwerów, karabinów, automatów oraz broni przeciwczołgowej (przeciwpancernej);
 • ćwiczeń celowania strzału - prawidłowego oceniania sytuacji strzeleckiej;
 • szkolenia oraz odbywania treningu strzeleckiego z broni krótkiej i automatycznej do celu;
 • symulowania ognia;
 • urealnienia oddawania strzału;
 • nauki i doskonalenia umiejętności strzeleckich.

Trenażer może korzystać z techniki laserowej i optycznej; jest jednak całkowicie bezpieczny zarówno dla ćwiczących, jak i dla obserwatora. Urządzenie może być zainstalowane także poza obiektami strzelnic.
Sterowanie funkcjami trenażera, wytwarzanie symulowanych celów ruchomych i nieruchomych rozwiązane jest programowo. Specjalnie skonfigurowany i przygotowany do tego celu komputer umożliwia przedstawienie różnych sytuacji strzeleckich. Filmy wideo oraz typowe scenki użytkownik może produkować i aranżować samodzielnie wykorzystując do tego celu magnetowid. Pozwala to na uniknięcie rutyny treningowej i przyzwyczajenia do poszczególnych sytuacji wśród ćwiczących periodycznie na tym urządzeniu.

Trenażer UNIST generować może:

 • nieruchomy cel - wielkość celu zależna jest od symulowanej odległości;
 • ruchomy cel - możliwy jest wybór wielkość, sposób poruszania się i szybkość;
 • nieruchome figury geometryczne, z których jedna jest celem;
 • sceny ruchome - filmy wideo.

Wyniki treningu są obiektywne i archiwizowane przez komputer w sposób umożliwiający ich reprodukowanie. Nacisk kładziony jest zwłaszcza na analizę błędów oraz możliwości ich usuwania.
Trenażer UNIST wykorzystuje specjalnie przerobione egzemplarze broni mające analogiczne, jak broń ostra: wymiary, wagę, celowniki oraz charakterystyki spustu i przeznaczony jest do trenowania strzelania bojowego z:

 • pistoletów;
 • rewolwerów;
 • karabinków;
 • automatów PM;
 • broni przeciwczołgowej (przeciwpancernej).

Trening strzelania na UNIST z broni przeciwpancernej RPG zawiera, między innymi, możliwość uwzględnienia odległości, balistyki lotu oraz dryfu pocisku spowodowanego przez wiatr.


        Copyright © 2005 KOLT Wszelkie prawa zastrzeżone.