SYMULATOR FIGUR TERMALNYCH SFT - LSS0-08
Tarcze termalne przeznaczone są do instalowania na pasach ćwiczeń taktycznych w warunkach poligonowych oraz strzelnicach wojskowych podczas strzelań zarówno szkolnych, jak i sprawdzających pododdziałów piechoty i pododdziałów czołgów. Urządzenie przeznaczone jest do:

  • nauki dokładnego celowania w nocy za pomocą przyrządów noktowizyjnych i termowizyjnych;
  • nauki i doskonalenia umiejętności ogniowych w warunkach działań taktycznych;
  • prowadzenia strzelania symulacyjnego w warunkach ćwiczeń.

Urządzenie treningowe jest w pełni kompatybilne z symulatorami LSS. Jest przystosowane do współpracy z symulatorami typu LSS1, LSS2, LSS3, LSS4, LSS5. Każde celne trafienie z nadajnika LSS sygnalizowane jest:

  • błyskiem lampy sygnalizacyjnej;
  • eksplozją kostek dymnych.

        Copyright © 2005 KOLT Wszelkie prawa zastrzeżone.