SYMULATOR GRANATU RĘCZNEGO SGR - LSS0-07
Urządzenie przeznaczone jest do:

  • symulacji wybuchu granatu ręcznego drogą radiową;
  • nauki i doskonalenia umiejętności w warunkach działań taktycznych.

W przypadku, gdy w zasięgu aktywnego granatu znajduje się żołnierz z zamontowanym systemem LSS, to następuje unieruchomienie systemu. Symulowany wybuch realizowany jest poprzez wyemitowanie sygnału radiowego w kierunku celu posiadającego analogiczny system. System LSS realizuje odbiór i detekcję sygnału. Każde celne trafienie granatu ręcznego sygnalizowane jest:

  • wyświetleniem komunikatu o trafieniu na danym symulatorze LSS;
  • sygnałem wizualnym w postaci wybuchu kostki dymnej oraz błyskania czerwonej lampy sygnałowej;
  • wyświetlaniem komunikatu o numerze systemu, z którego strzelano.

Granaty po ćwiczeniu są odnajdywane za pomocą detektora akustycznego.


        Copyright © 2005 KOLT Wszelkie prawa zastrzeżone.