SYMULATOR MINY PRZECIWPANCERNEJ SMPC - LSS0-06
Urządzenie przeznaczone jest do:

  • symulacji wybuchu miny przeciwpancernej drogą radiową;
  • nauki i doskonalenia umiejętności w warunkach działań taktycznych.

W przypadku znalezienia się wozu bojowego bądź czołgu, z zamontowanym systemem LSS, w zasięgu działania miny, następuje jego unieruchomienie. Symulowany wybuch realizowany jest poprzez wyemitowanie sygnału radiowego w kierunku celu posiadającego analogiczny system. Wóz bojowy bądź czołg realizują odbiór i detekcję sygnału. System rejestruje czas trafienia oraz numer indywidualny miny, z której miało miejsce trafienie. Każde celne trafienie miny przeciwpancernej sygnalizowane jest:

  • wyświetleniem komunikatu o trafieniu na danym symulatorze;
  • zapisem do pamięci urządzenia aktywującego informacji o trafieniu;
  • sygnałem wizualnym w postaci wybuchu kostki dymnej oraz błyskania czerwonej lampy sygnałowej;
  • wyświetlaniem komunikatu o numerze systemu, z którego strzelano.

Po przeprowadzonym ćwiczeniu miny odnajdowane są za pomocą detektora akustycznego.


        Copyright © 2005 KOLT Wszelkie prawa zastrzeżone.